Maksegraafik

Võlgnikul on võimalus esitada kohtutäiturile maksegraafiku avaldus võlgnevuse osade kaupa tasumiseks e-maili teel, tavapostiga, tuues avalduse ise kohale või jättes kohtutäituri ukse taha olevasse postkasti. Maksegraafiku avaldusega koos palume esitada koopiad Teie sissetulekuid tõendavatest dokumentidest: kuue kuu pangakonto väljavõte pdf formaadis või pangakontorist saadud väljatrükk, Töötukassa tõend, uue töökoha puhul tööleping. Mistahes esitatavast dokumendist peavad nähtuma Teie sissetulekud. Maksegraafiku esitamiseks avalduse vormi leiate Võlgnikud -> Vormid -> Maksegraafiku avaldus

Maksegraafiku vormi täites ning tagasimakse summat märkides, lähtuge enda reaalsest maksevõimest, mida Te suudate igakuiselt tasuda. Sissenõudja maksegraafiku võimaldamise eelduseks on, et võlgnevus saab tasutud mõistliku aja jooksul. Maksegraafiku avalduse täitmisel avaldage soovi, kui Teile võimaldatakse osade kaupa tasumine, kas Te soovite pangakonto vabastamist arestist (arestimata jätmist), töötasu vabastamist arestist (töötasu arestimata jätmist), pensioni vabastamist arestist (pensioni arestimata jätmist).

Peale Teie poolt maksegraafiku avalduse saamist edastatakse avaldus otsustamiseks sissenõudjale või sissenõudja esindajale. Sissenõudja teeb ning annab teada oma otsuselt tavaliselt kuu aja jooksul.

Kui sissenõudja on otsuse vastu võtnud ning kohtutäituri bürood sellest teavitanud, edastame vastuse Teile.

Mõningatel juhtudel on maksegraafiku taotlemise eelduseks vabatahtlike osamaksete sooritamine kohtutäituri ametialasele kontole endale jõukohases summas. Vabatahtlike maksete tasumisel on suurem eeldus jõuda sissenõudjaga kokkuleppele maksegraafiku sõlmise osas.

Maksegraafiku kokkuleppe saavutamine võimaldab võlgnikul elada tavapärast elu, kus võlgnik maksab igakuiselt kokkuleppe kohaselt võlgnevust ning tema pangakonto, töötasu ja muud sissetulekud on kokkuleppe korrektse täitmise korral aresti alt vabad. Juhime ka Teie tähelepanu asjaolule, et kui Teie täitedokumendis on ettenähtud viivis, siis mida kiiremini saab võlgnevus tasutud, seda väiksem on põhivõlgnevusele lisanduva viivise summa.