Meie visioon ja väärtused

Soovime olla parim teenusepakkuja, kus töötavad oma ala väärtustavad töötajad.
Me püüame olla VALDKONNA PARIMAD SPETSIALISTID

 • Õpime raugematult, et omada põhjalikke teadmisi täitemenetlusest.
 • Töötame alati operatiivselt, efektiivselt ja kõiki seadusi järgides.
 • Suhtleme aktiivselt võlgnike ja sissenõudjatega.

Me oleme KIIRED JA USALDUSVÄÄRSED

 • Peame alati kinni tähtaegadest ja lubadustest.
 • Tegutseme kõikide osapoolte huvisid silmas pidades ja seaduseid järgides.

Me oleme PARIM MEESKOND

 • Tegutseme ühtse eesmärgi nimel.
 • Oleme abivalmid ja üksteist toetavad.
 • Teeme kõik selleks, et meie kliendid oleksid rahulolevad.

Meie MISSIOON

 • Meie töötajad tegutsevad iga päev selle nimel, et pakkuda tulemusele orienteeritud täitemenetluse teenust.
 • Protsessi tõhustamiseks arendame pidevalt igapäevatöös kasutatavad meie endi poolt disainitud tehnoloogilist lahendust.
 • Oleme avatud tihedale koostööle sissenõudjatega, et saavutada ühine eesmärk kiiresti ja tulemuslikult.

 

Elin Vilippuse kohtutäituribüroo juhtimissüsteem vastab kvaliteedistandardi ISO 9001:2015 nõuetele. (Sertifikaat eesti keeles, inglise keeles)